ACTIVe CITY – forum mieszkańców osiedla w Warszawie - Rejestracja

Forum przeznaczone jest dla właścicieli i mieszkańców osiedla ACTIVe CITY położonego w Warszawie przy ul. Instalatorów 5.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie treści opublikowanych na Forum w celu sprzecznym z interesem członków którejkolwiek ze Wspólnot Mieszkaniowych ACTIVe CITY.

Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy Forum nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania oraz usuwania według własnego uznania.

Administratorzy Forum zastrzegają sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w tym miejscu.